Zawieszenie zajęć

Data publikacji:
Szanowni Państwo!
Informujemy, że  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.,
w okresie 
od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.
 po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Przedszkola Nr 9 Miś Uszatek w Ostrowie Wielkopolskim. 
O wszelkich zmianach terminu zawieszenia zajęć w naszym przedszkolu będziemy Państwa niezwłocznie informować.

 

Podstawa prawna:
§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
§ 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
§ 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.),