DYŻUR WAKACYJNY

Data publikacji:
DRODZY RODZICE!
Informujemy, że ze względu na sytuację pandemiczną panującą w kraju i decyzję organu prowadzącego, od 01.07.2020v r. rozpoczynamy dyżur wakacyjny z zachowaniem wszelkich zasad zawartych w „Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w Przedszkolu nr 9 Miś Uszatek".
W kwietniu za pośrednictwem poczty mailowej dokonali Państwo zapisu na dyżur letni.
W związku z tym, że zgodnie z wytycznymi GIS organizować możemy grupy 18-osobowe 
i zapewnić opiekę dla 90 dzieci, prosimy o zastanowienie się i podjęcie przemyślanej decyzji
w kwestii zapisu Państwa dziecka na lipiec.
Jednocześnie informujemy, że warunkiem przyjęcia dziecka w aktualnej sytuacji na dyżur jest dostarczenie wypełnionych dokumentów (załącznik nr 2 i nr 3 procedury)
do 19.06.2020 r. (piątek) do godz. 10:00
(mailowo lub poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki przedszkola).
W przypadku braku miejsc dla dzieci, których rodzice oboje pracują i dostarczą wymagane dokumenty, informujemy, że będą one weryfikowane i w pierwszej kolejności
przyjęte zostaną dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, mundurowych, handlu
i służbach wspomagających zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19.
 
Rodzice dzieci, które zostały zapisane do innych przedszkoli proszeni są o kontakt mailowy
z wybraną placówką.
Załączniki: