"Rysuj oburącz"

Data publikacji:

Ćwiczenie rozwija percepcję wzrokową, orientację przestrzenną, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, wzrokowo-słuchową, utrwala świadomość lewej i prawej strony, poprawia świadomość ciała, widzenie peryferyjne oraz stymuluje rozwój zdolności sportowych i umiejętności ruchowych.
Stanowi doskonałe przygotowanie do nauki pisania i liczenia.