Ważne!!!

Data publikacji:
DRODZY RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA!
W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZORGANIZOWANIA ZEBRANIA
W PRZEDSZKOLU, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ
Z INFORMACJAMI PRZESŁANYMI
NA PAŃSTWA SKRZYNKI MAILOWE.