Ważne!!! Zmiana w odpłatności za przedszkole

Data publikacji:
SZANOWNI RODZICE!
W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku
 Nr XXIX/336/2020, od 01.02.2021. będzie naliczana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka będzie realizowane w godzinach od 8.00 – do 13.00  a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnego nauczania
i wychowania będzie wynosić  1,00 zł.
Odpłatność będzie naliczana z góry wg wskazanych przez Państwa pełnych godzin pobytu dziecka w placówce.
Deklaracje będą dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola , prosimy je pobrać  i oddać do dnia 25.01.2021. Deklaracje w wersji papierowej będą również dostępne w biurze przedszkola i u nauczycieli w grupach.
Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie, które będą obowiązywały
od dnia 1 lutego 2021.
Uwaga:  Zgodnie z Uchwałą RM , rodzice dzieci 6 letnich nie ponoszą w/w opłaty
 
                                                                            W razie pytań  prosimy o kontakt telefoniczny.