Odpłatności

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski , od września 2015 pobyt dzieci jest bezpłatny.

Opłata w wysokosci 1, 00 zł jest naliczana dopiero w momencie jeśli dziecko będzie przebywało w przedszkolu powyżej 10 godzin dziennie.

Na podstawie uchwały RM oraz Zarządzenia dyrektora przedszkola stawka żywieniowa wynosi: - 7,00 zł

Odliczeniu podlega każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, a opłata za żywienie jest naliczna "z góry" i płatna do 10 każdego miesiąca.
 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe przedszkola w BOŚ.

Nr konta 21 1540 1173 2001 4000 4079 0001

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY NAPISAĆ:
1. Nr księgowy
2. Imię i nazwisko dziecka
3. Dokładną kwotę przelewu
4. Miesiąc za który jest wpłata

Informujemy również, że rodzice mogą się ubiegać o bezpłatne dożywianie dziecka w przedszkolu, które przysługuje, gdy dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie- 684,00 netto) . Wnioski należy składać w MOPS w Ostrowie Wielkopolskim.


Dodatkowo rodzice ponoszą opłaty roczne na Radę Rodziców oraz ubezpieczenie dzieci.

1. Rada Rodziców- 120,00 zł  - opłata w dwóch ratach do końca X i II w biurze przedszkola lub na konto :  71 8430 0009 0005 0366  0149 1800

Składki na Radę Rodziców przeznaczone są przede wszystkim na:
  • upominki z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
  • dofinansowanie do wycieczki z okazji Dnia Dziecka
  • organizację baliku karnawałowego
  • dofinansowanie teatrzyków organizowanych w przedszkolu
  • upominki dla absolwentów przedszkola
  • słodycze i drobne upominki na uroczystości przedszkolne

2. Dobrowolne ubezpieczenie NW- INTER RISK- kwota ubezpieczenia 12.300 zł składka- 35,00zł - płatna do 30 września