Ogłoszenia

Rada Rodziców

UWAGA RODZICE!
Informujemy, że na zebraniu dn. 07 października 2020 r.
Rada Rodziców ustaliła roczną składkę w wysokości 120,00.
Wpłata na drugie i trzecie dziecko to
50% wyznaczonej kwoty.
 
Pierwszą ratę składki prosimy wpłacić  konto Rady Rodziców:                      
71 8430 0009 0005 0366 0149 1800
do 30 października 2020 r.