Ogłoszenia

Rekrutacja 2021/2022

SZANOWNI PAŃSTWO !
 
( INFORMACJA NIE DOTYCZY DZIECI  UCZĘSZCZAJACYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA )
 
Informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/22 rozpocznie się dnia
01.03.2021 r. od godz. 10.00 i potrwa do 31.03.2021 r.
    Zapisy będą odbywać się drogą elektroniczną.
Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie wniosku, który należy
wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 02 kwietnia 2021 r.
 
Wniosek będzie można wypełnić na stronie:
    
 
                                      a następnie dostarczyć wraz z wszystkimi załącznikami do przedszko
codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00.
 
UWAGA !   Kolejność wypełnienia i wpłynięcia wniosku do przedszkola nie ma wpływu
na przyjęcie dziecka

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostanie wywieszona  09 kwietnia 2021r. , a lista dzieci
przyjętych czyli dzieci rodziców, którzy pisemnie potwierdzili wolę zapisu dziecka do przedszkola
15 kwietnia 2021r  . Szczegóły rekrutacji w harmonogramie.
 
                 Wyniki naboru zostaną również podane  na stronie https://przedszkola-ostrow-wielkpolski.nabory.pl
 

Rada Rodziców

UWAGA RODZICE!
Informujemy, że na zebraniu dn. 07 października 2020 r.
Rada Rodziców ustaliła roczną składkę w wysokości 120,00.
Wpłata na drugie i trzecie dziecko to
50% wyznaczonej kwoty.
 
Pierwszą ratę składki prosimy wpłacić  konto Rady Rodziców:                      
71 8430 0009 0005 0366 0149 1800
do 30 października 2020 r.