UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA! – WAŻNE!!!

Data publikacji:

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z panującą w naszym kraju pandemią i związanymi z nią obostrzeniami, rozpoczynamy 1 września nowy rok szkolny w reżimie sanitarnym. Aktualna procedura dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w Przedszkolu nr 9 Miś Uszatek w Ostrowie Wielkopolskim została umieszczona na stronie internetowej przedszkola. Uprzejmie prosimy i zobowiązujemy Państwa do zapoznania się z procedurą i załącznikami-umieszczone poniżej w aktualnościach. Decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola w okresie pandemii i związanymi z nią warunkami pozostawiamy Państwu. Prosimy tylko tych Rodziców, którzy nie zdecydują się przysłać dziecka od 1 września do przedszkola o podanie nam jak najszybciej takiej informacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rodziców zdecydowanych na przysłanie dziecka informujemy, że w związku z reżimem sanitarnym prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola bezwzględnie do godz. 8.30.

Wszystkich Państwa prosimy o dostarczenie pierwszego dnia wypełnionego i podpisanego oświadczenia (załącznik nr 2 do aktualnej procedury) – zamieszczony poniżej.

Nadal obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do budynku przedszkola. Dzieci będą odbierane od rodziców przy drzwiach przez personel przedszkola, zaprowadzane do szatni i sali a następnie przy odbieraniu przyprowadzane do drzwi wg  następującego planu:

Grupa III – nauczyciele: mgr Monika Troińska, mgr Patrycja Zielezińska, wejście główne budynku przy ul. Brzechwy;

Grupa IV – nauczyciele: mgr Monika Ratajczak, mgr Aleksandra Jankowska, wejście bramą przy budynku głównym, od strony placu przedszkolnego;

Grupa V – nauczyciele: mgr Joanna Napruszewska-Pronobis, mgr Honorata Bogusiewicz, wejście bramą przy budynku głównym, od strony placu przedszkolnego;

Grupa VI – nauczyciele: mgr Grażyna Karolak, Barbara Szymanowska, wejście bramą przy budynku głównym, od strony placu przedszkolnego;

Grupa VII– nauczyciele: mgr Hanna Boczek, mgr Klaudia Woźniak, budynek przy ul. Waryńskiego;

Grupa VIII– nauczyciele: mgr Katarzyna Krysztofiak, mgr Anna Wiertelak, budynek przy ul. Waryńskiego;

Grupa X – nauczyciele: mgr Monika Smarsz, mgr Aleksandra Franka-Kaczmarek, budynek przy ul. Waryńskiego.

Rodzice, którzy chcieliby wyjątkowo odebrać dziecko przed godz.14.30, proszeni są o podejście do wejścia głównego – dotyczy gr. IV, V, VI.

Informacje dotyczące zebrań organizacyjnych zostaną Państwu przekazane przez nauczycieli grup pod koniec sierpnia.

 

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie ustalonych zasad. Liczymy na Państwa współpracę  i wyrozumiałość  Będziemy się starać w miarę możliwości aby dzieci czuły się dobrze w przedszkolu i były bezpieczne.