WAŻNE INFORMACJE!

Data publikacji:
SZANOWNI PAŃSTWO!
Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
dnia 25.05.2020 r. odwieszamy czasowe zamknięcie przedszkola.
Zgodnie z wytycznymi, możliwość korzystania z przedszkola jest adresowana do dzieci,
których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.
W związku z tym, na czas od 25 maja będziemy przyjmować zgłoszenia na podstawie dodatkowych dokumentów, które są umieszczone na stronie internetowej przedszkola
oraz przesłane przez nauczycieli w grupach.
Po zapoznaniu się z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem 
COVID-19 w Przedszkolu nr 9 Miś Uszatek”
prosimy o wypełnienie stosownych oświadczeń
(załącznik nr 2 i nr 3) i przesłanie ich drogą mailową
(a pierwszego dnia pobytu dziecka 
w przedszkolu doniesienie oryginałów)
lub wrzucenie do przedszkolnej skrzynki na listy 
do czwartku 21.05.2020 r. do godz.10:00.
             Zapis dziecka jest możliwy tylko zgodnie z w/w procedurą (rozdz. I, pkt. 6 procedury).
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o bezwzględne stosowanie się
do zaleceń z procedur.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Załączniki: